• Takk for at du besøker bloggen min. Du kan også følge meg på Twitter, @LPEinarsson.

Viser arkivet for mars, 2014

«Borgervernet Rogaland»

Jeg har i noen dager vært medlem av Facebook-gruppen «Borgervernet Rogaland». Det anbefaler jeg alle som vil se hvilke mørke og brune krefter som finnes også i vår del av verden. Fysj, så mye svineri som produseres av enkelte av medlemmene der inne.

Jeg har mange ganger hevdet at det å være født her i landet er den største gaven som finnes. Den påstanden deles ikke av medlemmene i denne gruppen, de anser seg som utvalgte som har krav på at alle som er født i andre deler av verden må holde seg unna. Den mest ufyselige der inne er Tore W. Tvedt. Han er gruppens propagandaminister som sprer hatefulle påstander om innvandrere det er til å få hakeslipp av.

Vigrid-lederen skriver blant annet at alle asylmottak må legges ned, og med tanke på aksjonen i Sandnes og Gjesdal sist helg håper han «bevisste borgere over hele landet gjør det samme og aksjonerer mot sine lokale asylmottak». Han får blant annet støtte av Monica K. Fagerland, som skriver at «ALLE Asyl mottak burde vært Lagt ned for lenge siden! samt moskeer!».

De skal jo være glad de allerede er her i landet, for de hadde aldri passert noen språktest som kreves for norsk statsborgerskap. Og de fleste innleggene tyder på at det ikke er de mest opplyste som er medlemmer, kunnskaps- og faktanivået bærer i det hele tatt preg av at mange rett og slett har sovet i skoletimene.

Det er for øvrig mange som har reagert på at jeg er medlem i gruppen. Både politikere, journalister og andre FB-venner har gjort meg oppmerksom på det, og de ringte til og med fra Aftenbladet og ville ha en kommentar. Takk for gode intensjoner, men jeg er altså ikke lagt til gruppen av andre. Jeg er der av fri vilje, for å følge med på svineriet.

Andre sentrale aktører i denne gruppen er Eirik Hjalmar Ravnklo, Kim Kåresson og ikke minst denne Øystein Vaule. Han som satt i Aftenbladet mandag og advarte oss mot alle innvandrerne. Jeg vet ikke nøyaktig hvor Vaule bor, men jeg er iallfall glad for ikke å ha sett ham i mitt nabolag. For noe har gått alvorlig galt på veien.

I gruppens beskrivelse heter det at «Borgervern Rogaland er hovedsakelig opprettet på grunn av en enorm bygging av asylmottak i området». Hva disse folkene definerer som «enorm» skal være usagt, men dette er folk som har propaganda som sin største hobby. Så innrømmer de også at de sympatiserer med organisasjoner som Den Nordiske Motstandsbevegelsen, Folkebevegelsen mot innvandring, Fyret.nu og altså Vigrid. Verken gruppens medlemmer eller organisasjonene de ser opp til utgjør altså noen stor del av den norske befolkningen.

Litt morsomt er det faktisk hvordan de formulerer seg. Norskkunnskapene er nevnt, men påstander som at «Aftenposten og Aftenbladet er pålagt å ikke skrive om masseinnvandring, flerkultur, ran og voldtekt, for å fremme et fargerikt fellesskap», er jo ikke verst. Særlig ikke etter at den kommer samme dag som Aftenbladet har hele førstesiden og to sider lenger bak i avisen på dette. Eller når det hevdes at det er «viktig også å tenke på at mye av vår historie om vikingene ble skrevet av katolske okkupanter, så mye av vår historie er forfalsket».

Det er nok mange som ønsker at disse folkene helst skal ties i hjel. Men det er det farligste som finnes, da kan ulmebrannen utvikle seg til full fyr. Det er bedre å ønske dem hjertelig velkommen til debatt. Det finnes ikke bedre argumenter mot det de står for enn det de selv kommer med. Så takk til Facebook, Internett og mediene som gir disse folkene oppmerksomhet.

PS! Alle sitater, bortsett fra Fagerlands, som er hentet fra gruppen er språkvasket, for at alle skal forstå betydningen av dem.

Gi Austre Åmøy til Rennesøy

Sagaen om Austre Åmøy ruller videre. Nå vil flertallet av befolkningen der ute ta i bruk det såkalte innbyggerinitiativet for å få Stavangers politikere til å ta stilling til løsrivelse og innlemming i Rennesøy. I tillegg har velforeningen allerede bedt Fylkesmannen om hjelp.

Det er sikkert mange som bor på Austre Åmøy som synes det er helt greit å være en del av Stavanger, mens det altså er flertall for det motsatte. Men dette handler ikke om hvem som vil hva, her må det faktisk tas et udemokratisk grep fra overordnede myndigheter. For dette handler om politisk forvaltning i praksis. Verken Foldøy i Suldal eller Oltedal i Gjesdal kan melde seg inn i Stavanger, det er naturlig at noen snarest mulig melder Austre Åmøy inn i Rennesøy.

For Stavanger ser ut å tviholde på den ene halvdelen av Åmøy, og begrunner først og fremst med behovet for areal. Men det er altså aldri en kommune som har arealbehov, det er det innbyggerne som har. For dem er det ingenting som endres ved at Stavanger kommune kan peke på grønne flekker og åpne enger på en øy som ikke på noen annen måte enn rent formelt er knyttet til Stavanger.

Og selv om det ikke er noen direkte sammenheng, sier saken mye om hvordan Stavanger stiller seg til kommunesammenslåinger. Stavanger vil bare ha, ikke gi. Med holdningen som vises i forhold til Austre Åmøy er det et signal til alle småkommunene i fylket. Det er bare når det er til Stavangers beste at kommunen er for sammenslåinger.

I fjor høst var det et område på Bærheim som ble overført fra Sandnes til Sola, bare litt mindre enn Austre Åmøy i areal. Det ble gjort for at Sola hadde en utbyggingsplan, og er et stjerneeksempel på hvordan kommuner må samarbeide for å få grensene dem imellom mest naturlige.

Å kjøre til Randaberg, gjennom Byfjord-tunnelen og deler av Rennesøy kommune for å komme til Stavanger-bydelen Austre Åmøy er alt annet enn naturlig.

Hva mener du? Si din mening under.

I det stille

Mens et såkalt fulltallig norsk pressekorps har holdt seg i uker og måneder i Afrika i forbindelse med rettssakene mot Tjostolv Moland og Joshua French, er det bare RA som denne uken har fulgt en svært interessant utleveringssak mot en rwander som er siktet for deltakelse under folkemordet i Kongos naboland i 1994. Det er få som tviler på hva utfallet blir om mannen blir stilt for en domstol i Rwanda.

Saken gir et førstehånds og unikt innblikk i de 100 dagene i 1994 da regjeringsstøttede hutuer slaktet ned nesten 1 million tutsier og moderate hutuer. Den siktede kommer i Stavanger tingrett med en rekke referanser til hendelser og aktører som har fått sentrale roller i historiebøkene. Og for alle som har sett den gripende filmen «Hotell Rwanda», kjenner vi igjen beskrivelser av både hutumilitsen Interahamwe og den tutsifiendtlige radiostasjonen Radio Télévision Libre des Mille Collines, forkortet RTLM.

Den tiltalte er altså hutu og beskyldes av den rwandiske påtalemyndigheten for å ha vært involvert i en rekke drap på tutsier våren 1994. Selv benekter han alle forhold, han og forsvarerne Brynjar Meling og John Christian Elden hevder han er utsatt for falske beskyldninger. Det føres ingen vitner under utleveringssaken, det leses bare opp erklæringer som både går for og imot hans deltakelse – selve skyldspørsmålet har jeg derfor ingen formening om.

Atskillig lettere er det å forstå at Tjostolv Moland og Joshua French ble dømt for drap i Kongo, og deretter French for drap på Moland, og disse sakene har naturligvis vært viet stor oppmerksomhet her hjemme. Nå sitter det altså en mistenkt krigsforbryter fra en av historiens mest omtalte folkemord i Stavanger tingrett, en mann som har brukt 15 år på å etablere seg i Sandnes. Han risikerer livsvarig fengsel i et rwandisk fangehull, som ikke på noen måter er kjent for å ha bedre standard enn i nabolandet Kongo.

Den saken får altså foregå i det stille, det er ikke like lett å forstå.

Hva mener du? Si din mening under.

Utbyggingsdilemma

  • Denne bloggen var også lederartikkel i RA mandag 3. mars.

Smedvig Eiendoms planer om et storstilt kontorbygg på 5–6 etasjer langs Lagårdsveien har naturligvis ikke gått upåaktet hen blant naboene. For mange av dem vil det medføre en radikal endring i boforholdene. Der det var luft og utsikt, vil det komme en diger vegg av et kontorbygg foran mange av beboernes stuevinduer. Det er ikke rart de reagerer.

Én av dem som rammes er Dag Bjørnsen i Sigurds gate. I fredagens avis delte han utsikten over Paradis til Storhaug med RAs lesere, en utsikt som fortsetter videre sørover mot Hillevågsvannet og Gandsfjorden. Han er vokst opp i dette huset, nå kan barndomshjemmet bli stengt ute fra denne utsikten av den planlagte kontorblokken til Smedvig Eiendom.

Det er ikke vanskelig å forstå fortvilelsen til Bjørnsen og de andre naboene, og at noen av dem hevder de vil få dårligere livskvalitet er det ingen grunn å tvile på. De risikerer å bli utsatt for det store, stygge vesenet som kalles framskrittet. Vesenet som stadig har behov for mer plass.

Og det er dette dilemmaet byens politikere skal ta stilling til. Kan utsikten til noen av husene på Lagård stå i veien for selveste framskrittet? Svaret er nokså åpenbart: Nei. Dersom Smedvig Eiendom lander på at de vil holde seg innenfor grensene til den såkalte Tranberg-tomten, er jeg redd politikerne ikke har annet valg enn å si ja til utbyggingen. Noe helt annet er det om Smedvig Eiendom ønsker å ta over også naboeiendommene, som altså er bebygd med private hus.

Med debatten om friområdeprosjektet friskt i minne, vet vi at et flertall av Stavangers politikere ikke holder den private eiendomsretten like høyt i praksis som under valgkamper. Jeg har likevel vondt for å tro at de vil tillate en reguleringsplan i akkurat dette området som gjør at de aktuelle adressene jevnes med jorden. Det vil det bli ramaskrik av, og selv om eierne av boligene vil få godt betalt, tror jeg det er dødfødt politisk å tenke i de baner.

Det er all grunn å ha sympati med Bjørnsen og naboene, men det er altså dette framskrittet som har rangen. Hadde det vært en boligblokk det var snakk om ville det uansett ikke vært noen vei utenom, med det skrikende behovet kommunen har for flere boliger. I dette tilfellet er det en kontorblokk, men også sentrumsnære arbeidsplasser er noe politikerne har uttrykt ønske om.

Iallfall gjorde de det da de sa ja til SR-Bank i Bjergsted, det er ingen grunn til å tro at de vil endre sitt prinsipielle standpunkt selv om det denne gangen handler om en annen aktør. Dessverre, Bjørnsen.

Hva mener du? Si din mening under.