• Takk for at du besøker bloggen min. Du kan også følge meg på Twitter, @LPEinarsson.

Identifisering

Det gjorde et sterkt inntrykk da Ingrid Ottesen, kona til innsidesiktede Fred A. Ingebrigtsen, i tirsdagens utgave av Dagens Næringsliv skrev et innlegg der hun gikk kraftig i rette med pressens identifisering av hennes mann, samt de seks andre siktede i den store innsidesaken. Ottesens meget gode begrunnelse var hensynet til barna.

Bare timer etter tok Aftenbladet selvkritikk på at de muligens hadde brukt et litt for stort bilde (!) av Ingebrigtsen, mens forhåpentligvis mange andre redaksjoner spurte seg selv nødvendigheten av å i det hele tatt bringe navnene på de siktede.

Det hadde nok vært vanskelig å komme utenom Ingebrigtsen, ikke minst i forhold til faren for forveksling. De andre siktede i saken finnes det ingen relevante grunner til å navngi, likevel gjorde også Rogalands Avis det.

«At alle andre gjør det,» er verdens dårligste unnskyldning, men i denne saken har jeg ingen annen forklaring. Såpass må pressen kunne innrømme, i stedet for å tåkelegge det hele med størrelsen på et bilde – eller gjemme seg bak pressegeneralsekretær Kokkvolds rygg. Så vidt jeg vet kjenner ikke han de lokale forholdene på Randaberg.

Jeg synes alt å se endringer i medienes håndtering av saken etter Ottesens utspill. For i likhet med andre virksomheter har vi et sterkt behov for å bli korrigert utenfra. Det er bare så altfor sjelden noen sier ifra.

Vist 699 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

HVEM HAR ANSVAR FOR BARNA?
Det er meget lett å forstå Ingrid Ottesens frustrasjon og at hendelsene og mediadekningen av innsidesaken påvirker de involverte barna.

Men hvem har ansvaret for barnas lidelse til syvende og sist?

Holder man seg som forelder rettsskaffent og med god klarering i forhold til lover og regler, slik at man aldri blir mistenkt for kriminell virksomhet eller sågar anholdt, vil ingen barn oppleve traumer av denne type.

Det blir for lettvint å tillegge samfunn og media skylden. Det er utelukkende foreldrenes ansvar å forskåne barna for slike opplevelser.

Selv om ingen ennå er dømt, er skaden overfor barna allerede gjort gjennom å bli mistenkt, etterforsket, anholdt, ransaket og sågar siktet for alvorlig kriminalitet.

Å feie for egen dør før man feier for andres, er et megetsigende ordtak.

Snakk om å flytte fokus. Her er det mulig at Ingrid Ottesen har en mann som har gjort ting som strider mot norsk lov. Så skal hun flytte fokus til å dreie seg om barna sine. Tenk heller over hvem en setter barn til verden sammen med. Er man en lovbryter av rang, trenger man ikke ha barn. Det er våre foreldre man blir oppdratt av – og blir som…
Stakkars barn? Neppe.

Trond da.
Du skriver så fint:Her er det MULIG at ingrid ottesen har en mann som har gjort noe som strider mot norsk lov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Du har dømt i denne saken!Jeg håper du ikke kommer i den posisjon hvor Din oppfatning av lov og rett blir avjørende!

Er Acta Innsidesake saken Henlagt , eller Etterforsker Økokrim og Statadvokaten på den enda? . For det var jo Skriverier om at det Kunne være Banksjefen i Handelsbanken som sto bak. – Om Ingebretsen er skyldig eller ikke og fortjener den behandling vet jeg ikke, men at en Annen Peron som Banksjefen måtte ha tenkt. – Han var jo Gift med Ei Statautoriserte Revisor som sier hun kan bekrefte dette baåde med Dokumenter og SMS. – Stavanger Aftenblad er informert om det vet jeg. Så hva hender i Saken ?

Annonse