Krekars organisasjon en del av Isil

Det er igjen tid for mulla Krekar-show i mediene, som vanlig når han er i retten, fengsles eller slipper ut av fengsel. Denne gangen er det det siste som skjer, 25. januar er mullaen (en tittel han ikke har noen formell utdannelse til å bruke) tilbake i Oslos gater på Tøyen.

Og som vanlig er det Frp-ere som benytter anledningen til å få oppmerksomhet, og som vanlig dem i partiet som ikke har noe å si. Frp-erne i regjering sier det ikke er aktuelt å sende Krekar tilbake til Irak, og møter seg på den måten i den samme døra Frp-ere har fått i pannebrasken i sak etter sak etter at partiet gikk inn i de sosialdemokratiske rekkene ved regjeringsdannelsen med Høyre 16. oktober 2013.

Det store spørsmålet er om Krekar ved hjemsendelse til Irak vil bli utsatt for tortur eller det som verre er. Det er iallfall sikkert at han har mange fiender i Midtøsten, som leder for en islamistisk organisasjon som selv står bak drap og terror.

Krekar har som person fått mye oppmerksomhet her i landet, det har vært mindre oppstyr rundt hans organisasjon Ansar al-Islam. Faktum er at denne organisasjonen er en slags forløper til Isil, The Islamic State of Iraq and the Levant, nå oftest kalt Islamic State (IS), og hadde ved dannelsen i 2001 som mål å opprette et kalifat som skulle samle alle muslimer. Gruppen er i likhet med IS av den sunnimuslimske skolen jihad salafi, som støtter voldelig, hellig krig.

I én av mange videoerYoutube kommer det fram at det ikke er noen speidertropp Krekar leder, og han har blant annet kommet med følgende oppfordring til sine undersåtter (min oversetting fra engelske undertekster): «Det er en religiøs plikt for hvert eneste medlem i denne gruppen å forberede seg på hellig krig, å forberede seg til å bli hellige krigere med våpen og penger. Kommer vi over en vantro ute på gaten, bruk en øks til å kutte hodet av ham, eller skyt noen kuler i hjernen hans. Får jeg sjansen dreper jeg ham selv.»

Og i juli i fjor la IS ut en lang video som viser at Ansar al-Islam er tatt opp i IS, i en seremoni som kan minne om når Hells Angels tar opp nye medlemmer. Dette er ikke noe norske medier har brydd seg med, men for oss som har Internett er ikke veien så lang å gå for å forstå hva og hvem mulla Krekar egentlig er.

Det er altså ingen tvil om at Krekar har mange å svare overfor i Midtøsten. De sjiadominerte sentralmyndighetene i Bagdad er naturligvis en hovedfiende, det samme er de kurdiske selvstyremyndighetene nord i landet. Et ubesvart spørsmål er hvilket forhold IS har til Krekar personlig, nå som gruppen hans er blitt en del av kalifatet ledet av Abu Bakr al-Baghdad. Både al-Baghdad og Krekar er kjent for sine tidligere bånd til al-Qaida, og på tross av det ikke er tvil om at Krekar består sunnitesten (NB! sterke bilder), kan det ikke utelukkes at også IS har ham på dødslisten.

En mann som Krekar skal naturligvis ikke ha noen lovlig tilgang til Norge, tvert imot finnes det nok beviser og dokumentasjon på nettet til å stille ham for retten for forbrytelser mot menneskeheten. Men nå er han engang her, det skal mye til å finne et tilfelle der faren for å bli drept ved tilbakesending er større.

Derfor kan vi ikke sende ham tilbake.

krekar, Ansar, al-Islam, isil, is, Abu, Bakr, al-Baghdad

På kartet